wtorek, 16 maja 2023

W sprawie Parku Poetów

 Gorzów Wielkopolski, dnia 15 maja 2023 roku

WPN-I.73.104.2023.MCPan Adam Fularz
e-mail adam na s. wieczorna.plW odpowiedzi na wniosek z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie objęcia stanowisk łuskiewnika różowego znajdujących się w Parku Poetów w Zielonej Górze, przesłany na adres skrzynki elektronicznej ePUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim, przekazany następnie do tut. Organu zgodnie
z właściwością rzeczową w dniu 8 maja 2023 (poprzedzony informacją e-mail z dnia 24 kwietnia 2023 roku), uprzejmie informuję, iż łuskiewnik różowy
Latharea squamaria L. jest rośliną rodzimą, rozpowszechnioną w Polsce i niepodlegającą ochronie gatunkowej. Z tego powodu stwierdzenie stanowisk tego gatunku nie może stanowić przesłanki do objęcia obszaru występowania ochroną w postaci strefy lub też objęcia go inną obszarową formą ochrony przyrody.